Tekniken med DEFENDER FILTER !

Så här är principen för hur DEFENDER FILTER fungerar. Nedan hittar du länkar till den totala driften av filtret.

Så här fungerar det:

Defender Filter är en amerikansk produkt. Ett tryckpulverfilter med perforerade rör – som monteras i taket på filtret och därmed uppnår en väldigt stor filteryta. En filteryta som täcks av det aktiva filterpulvret perlit. Perlit är en naturprodukt som är helt ofarlig och kan släppas ut i det vanliga avloppet.

 Vattnet strömmar genom perliten, in i de perforerade rören och får en reningsgrad ned till 1 my storlek = m.a.o. en oöverträffad reningsnivå!

De perforerade rören som är mjuka täcks av perlit men med regelbundenhet så skiftas detta ut (= spolas ut i avloppet) men under funktionstiden för perliten (rekommendead livscykel ca 10 dagar för en dos) så ”bumpar” dvs sker följande:

- vattenflödet stängs av under en kort period.
- perforerade rören ”bumpas” eller skakas fria från sin perlitbeläggning.
- flödet startas igen och reningen fortsätter

Denna bump görs automatiskt (tidsinställning) eller om du önskar att göra det själv – manuellt.

Doseringen av perlit kan automatiseras så att vid hög beläggning används fler bumps och mer perlit. Allt utifrån dina egna erfarenheter av belastningen på anläggningen

Ingen backspolning behövs. Det betyder att man sparar ca 90% av vattnet i anläggningen