Länkar

Till hemsidan - klick
På Twitter - klick
På Facebook - klick

Kontakter
I Sverige så kan du ta kontakt med Bo Hulten -  tel 0709-565690

Internationellt så är det Sander ten Broek - som du skall ta kontakt med. Han nås under telefonnummer: +31(0)30 30 400 55

Sander finns i Holland och du talar engelska med honom.

Se hur en 25/21-anläggning kan växa fram - videon nedan.
Klicka på pilarna nere i högerhörnet för att göra vidion STOR.

Samarbetspartners

slangen+koenis architecten - klick
(Nederländernas största arkitektbyrå för idrottsanläggningar)

Variopool - klick (internationellt)
Varipool - klick (svenskt)

KNZB - klick
Holländska Simförbundet

Swim Systems Scandinavia - klick
Svensk dörröppnare för projektet

Tycker du att bilderna är för små?
Klicka på dem så blir de STORA.

Aktuella projekt

Klara projekt
Alblasserdam - Holland

Rees - Tyskland
(med mindre bassäng)

Wroclaw - Polen
(sexbanors bassäng med undervisningsbassäng och andra bassänglösningar för avslappning)

Almere - Holland
(Trevåningsanläggning med idrottshall mm)

Culemborg - Holland
(standardanläggning)

_____________________________

Höje-Tåstrup Danmark
(enligt DISH-conceptet - 50 meter)

Interiör från projekt Rees, Tyskland.

2521 Simply Swimming - länder

Just nu arbetas det i projektfasen med 2521-koncepten i följande länder:

Holland
Belgien
Polen
Finland
Ryssland
Tyskland
Danmark
Norge
Frankrike
Brasilien

Hur kan bassängen se ut?

Standardmodell 1.0
25 meter lång
21 meter bred
Höj- och sänkbar botten längs med bassängen på tre banor


Standardmodell 2.0
50 meter lång
21 meter bred
Höj- och sänkbar botten längs med bassängen på tre banor (25m långt)

Standardmodell 2.1
50 meter lång
21 meter bred
Mellanvägg vid 25 meter av gångjärnstyp (i två delar)

Standardmodell 2.2
50 meter lång
21 meter bred
Mellanvägg vid 25 meter av gångjärnstyp (i två delar)
samt höj- och sänkbar botten

Standardmodell 2.3
50 meter lång
25 meter bred
Mellanvägg vid 25 meter av gångjärnstyp (i två delar)


Andra mått som kan produceras:
25 x 12,5
25 x  16,66
25 x 35 (för tex. vattenpolo)
 

Ja - fantasin sätter bara gränserna.
Din fantasi !

Vy inifrån projektet Almere som kommer att byggas i flera våningar

Intresserad?
Hur går vi vidare?


Är du eller din kommun alt. simklubb intresserad av projektet?
Ja då vill vi gärna att du tar kontakt med oss (Bo Hultén 0709-565690 eller bo.hulten@swimsystems.se).

Info

Bo Hultén
0709-565690
bo.hulten@swimsystems.se
 

En simhall för
40-50-60-70-80 miljoner kronor !!!

Bakgrund
Simbassänger/simhallar har under de senaste 20 åren blivit dyra att bygga men framförallt dyra att drifta. Detta är en sanning i vårt land men också är en sanning över hela Europa. Simhallsbyggen har blivit allt dyrare. Det betyder att investeringarna i simhallar har minskat den senaste 10-årsperioden.
Men även om inveteringskostnader har stuckit i höjden kan man oftast räkna hem dessa utslagna på 30-35 år - och det som oroat allra mest är driftskostnaderna. Driftskostnader av en 30-40 år gammal simhall är hög. Detta beroende på gammaldags teknik. Idag kan man driva hallar till lägre priser jämfört med badhusbyggena som stod klara på 70-talet.

I USA som är lite av simningen fölovade land har man under många år vågat bygga enklare men mer ändamålseliga simanläggningar - än vad fallet har varit i Europa. Nu har dessa idéer också kommit till Europa och det är det arbetet vi skall försöka redovisa på denna sidan.


Idé
Holländska SImförbundet - eller som det kallas på engelska - Royal Dutch Swimming Federation (KNZB) - hade 2009 en idé som enkelt nog löd:

Wanted - Water dvs. Önskas - Vatten.
Man behövde helt enkelt fler kvadratmeter vatten för sin verksamhet. Dessa kvardratmeter skulle inte kosta lika mycket som det traditionellt hade kostat. Det var en av grundincitamenten till den satsning som man satte igång då.

Kostnader
Standardbyggnationen i Projekt 2521-SImply Swimming - är en 8 banors 25 meters bana - inkluderande en höj- och sänkbar botten. Tänket är att denna anläggning skall kosta 40 miljoner kronor. Det första holländska bygget som stod klar i oktober 2014 - landade just på budget. Klart lägre kostnad än vad motsvarande anläggning kan kosta i Sverige. 40 miljoner kronor alltså............... Varför blir det så mycket billigare då? Prefabricerade delar och längre serier. Man behöver inte "starta om" projekteringen från noll varje gång man skall bygga en simhall.

Så här bygger man hallen
Gjuten platta på marken - gör att man inte behöver lägga massor med tid att gräva ut i marken. Uppe på denna platta bygger man med prefabricerade byggelement. Själva bassängen är en bassäng i rostfritt - som har en look som en kaklad bassängen.  I bassängen placeras en höj- och sänkbar botten från världens största tillverkare av sådan - Variopool. Då har man kvalitete uppifrån och ned.

Det betyder att man hoppar i bassängen - en våning upp - helt enkelt. Nedre plan - gatuplan används för teknikutrymme, lager men där finns också utrymme för andra lokaler - tex. komersiella affärsutrymmen, styrekträning etc.

Mer om 2521- Simply Swimming

Du kan få olika temperaturszoner i bassängerna.

En mellanvägg och en ny teknik för att spruta in vattnet i bassängerna ger dig den chansen.


Två personer klara att köra hallen under dagtid.

Grundtänket för 2521-Simply Swimming - omfattar en fyrkantig bassäng med styrd verksamhet - dvs motionsim, simträning, simskolor.

2521-Simply Swimming kan byggas som ett stadsdelsbad. Får samhället just där hallen finns - en annan struktur 25 år senare - kan man ta ut de simspecifika produkterna och bygga om till en stormarknad istället.

2521-Simply Swimming - innehåller idrottshallsdelar som kan adderas till byggnationen från början eller senare.  I holländska Almere byggs detta i tre våningar. Platssmart.

Besök de färdiga projekten

Culemborg i Holland
Färdigställd i december 2015
Se våra bilder från projektet - klick

Rees, Tyskland -
Färdigställd  augusti 2015
Se våra bilder från projektet - klick

Almere, Holland
Färdigställd i maj 2016
Se våra bilder från projektet - klick

Höje Tåstrup, Danmark
Färdigställd i december 2016
Se våra bilder från projektet - klick

Wroclaw, Polen
Färdigställd i maj 2016
Se våra bilder från projektet - klick

Anläggningen i Krakow, Polen kommer göra avsteg från det vanliga 2521-konceptet. Här kommer det att finnas en 6 banors bassäng som är 25 meter lång. Dessutom har man adderat en undervisningtsbassäng som är 12 x 8 meter samt en avslappningsbassäng och bubbelpooler Detta plus en del annat som finns i ett vanligt modernt badhus - finns i just denna lösningen av konceptet.

25/21 eller DISH

25/21-konceptet var först ut i Europa att bygga en simhall med tanken om en standardsimhall.En hall med  lågt pris och inte så personalkrävande som äldre tiders simhallar. I Danmark har man sedan några år också arbetat med sin sk. DISH-hall. En konceptidé byggd på samma grund som det holländska konceptet.

Genom Swim Systems kan du möta och testa bägge byggkoncepten. Bägge med prefabricerad bassäng och en höj- och sänkbar bassäng-botten. Dessa grundprinciper gäller båda typerna av anläggningarna.

Extriört kan kunden välja olika passande lösningar. Här den fasad som kommer att användas i Culemborg, Holland.