Digitala träningsur
Denna typ av träningsur ersätter de analoga träningsuren - de med en eller fler visare. Det digitala träningsuret rullar från 0 - 59 sekunder.
Kopplas in på elnätet. Det digitala träningsuret kan ställas in som antingen huvudur eller som slavur. Det betyder att har man två ur i samma hall som konfigureras ett av uren som huvudur och det andra som slavur och den trådlösa kontakten mellan uren gör att de alltid är synkade!
Storleken på siffrorna är 230 mm med en hög synbarthet inomhus och over stora avstånd.

Fördel contra analoga ur:
Exakt synkning mellan uren. Man behöver inte rucka uren manuellt utan de stämmer alltid överens.
Större exakhet i startmomentet hos simmarna.
Samma sak gäller om man vill använda uret som "tidtagare". Exakthet !

 

Mer fakta:
Levereras i alu-chassi för väggmontage.
Konfigurerade och klara att använda vid leverans.
Siffror i gul färg.
Sifferhöjd 230 mm.

Produkt-Nr: 30800
 

Det digitala träningsuret ansluts med en vanlig stickpropp 230v som kommer ut i överkant på tavlan och är 0,5m lång. Ett vanligt elurtag skall alltså dras till tavlans plats.