Introduktion av det där med mellanväggar
Välkommen till sidan med "Mellanväggar i bassänger". Låt oss först göra en programförklaring innan du börjar läsa på den här sidan....
Att installera och planera Mellanväggar är INTE en quick-fix. Det gäller att veta vad man vill. "Verksamheten" i anläggningen måste vara involverad och engagerad. Med andra ord måste alla parter göra sin hemsläxa. Därför breder vi ut texten lite mer än vanligt på en hemsida. Tycker du du att det är för mycket - ring oss så skall vi dra det över telefon på 30 sekunder. Tycker du att det är för lite? Ring oss så bokar vi ett möte och planerar tillsammans.

Här ett exempel på "skjutbar mellanvägg" som är plockad från ett projekt i Polen. Notera att bassängen också innehåller två höj- och sänkbara bottnar.

Mellanväggar i bassänger
För något år sedan - ja du blev det mer eller mindre "lag" på att det skulle finnas en bassäng med Höj- och sänkbart golv i varje ny simhall. Idag är trenden att man skall ha en mellanvägg i bassängen. Detta för att kunna locka fram det allra bästa av varje simbassäng och maximera verksamheter. Hög verksangrad av insatt kapital med andra ord.

Olika namn för samma sak
Mellanvägg, bulkhead, broar, bassängavskiljnad, boom - kärt barn har många namn. Vi har dock valt att kalla det mellanvägg (i bassäng). Mellanväggarnas uppgift är att avgränsa bassängytan till två eller fler delar i bassängen för att skapa högre verkansgrad i aktiviteterna.

Olika typer av väggar
Variopools program finns tre huvudsakliga typer av mellanväggar. Dessa tre typer ger tre olika förutsättningar när man planerar, skisserar och diskuterar en bassäng. Vi skall reda ut förutsättningarna och begreppen nedan nedan.
Man kan som samlande fördel - för alla typer av mellanväggar - att man definitivt kan öka användningsområdet för en fyrkantig bassäng genom att installera mellanväggar.

Tre typer av mellanväggar


Typ 1.Sänkbar mellanvägg.
Denna vägg sänks ned i ett schakt i bassängen och i ett nedsänkt läge blir den en del av bassängbotten. Ett enkelt knapptryck på manöverpulten gör att den kör upp och ned.
Typ 2. Skjutbar mellanvägg.
Flyter i bassängen och kan föras längs med bassängen - med handkraft eller med två vagnar.


Typ 3. Tippbar mellanvägg.
Monteras på botten av bassängen med gångjärn. Genom att pumpa in luft - reser sig vägg upp och genom att släppa in vatten - lägger sig väggen ned på botten. Kan också monteras i befintliga bassängen på ett relativt enkelt sätt.


Typ 1 - Sänkbara mellanväggar

Typ 1 - Sänkbar mellanvägg.
Denna typ av vägg sjunker ned i ett schakt i bassängbotten. Då naturligtvis i upprätt läge och i sitt nedersta läge blir en del av själva bassängbotten. Installeras vanligtvis i en 50 meters bassäng och ger i upprätt läge tex. 1 st 25 meters bassäng plus 1 st bassäng som är 25 meter minus bredden på mellanväggen (exempelvis 23,5 meter).

Sänkbara mellanväggar är det som är enklast för brukaren att använda. Man trycker på en knapp så åker väggen upp och ned. Hastigheten på denna typ av väggar liksom höj- och sänkbara bottnar, styrs av EU-regler. Det går relativt fort att ändra setupen från tex 25 till 50 meters bassängen.
Det som möjligtvis tar tid - är skiftandet av linor. MEN vi har en verkligt snabb lösning av detta också. Det talar vi om när du slår en signal till oss!!!

Simarenan i London - National Aquatic Center innehåller bl.a ett antal höj- och sänkbara bottnar och mellanväggar. Vattendjupet i dessa bassänger är 3 meter. Här en utmärkt undervattensbild på en vägg som är på väg ned. Notera linfästena men också de infällda trapporna i väggarna.
Det schakt som mellanväggen skall få plats i har samma mått som väggen. och de drivs på samma sätt som höj- och sänkbara bottnar - med cylinders - som är placerade utanför bassängen.

Längsgående sänkbar mellanvägg. delar denna 25 meters bassäng i två delar. Den till vänster för undervisning (men också motion) med ett höj- och sänkbart golv. Högerdelen av bassängen fungerar som en vanlig 25 meters bassäng. När man sedan kör ned mellanväggen i mitten - ja vips så har man en vanlig 25 meters bassäng.

Den sänkbara mellanväggen kan också delas i två¨eller som i fallet ovan (i Gouda, Holland) i tre delar. Det betyder att man kan simma på 25 meters bassäng samtidigt som man också simmar i 50 meters bassängen.

Hur disponera en 50 meters Multibassäng!

Bilden ovan - ja den låter oss förklara hur man kan disponera en bassäng med mellanväggar och höj- och sänkbara bottnar till en maximal verkansgrad.

I Belgien använder man gärna 25 meters bassänger som multibassänger. Kombinerar simskola och vattengympa med motionssimning på 16.66 meter. Här i Mechelen med mellanväggen nere i bottenläge.

... och i högsta läget.I den ligga rutan som skapas finns naturligtvis en höj- och sänkbar botten..

Här ser du en enklare sänkbar vägg. Bredden är 35 cm och fungerar utmärkt i pooler som kan kategoriseras som Multipooler.

Sänkbara mellanväggar för Multipooler
Om du vill addera en bassäng till till simhall - en bassäng som är 25 x 8,5 meter och vill kunna använda den för simträning / simskola / vattengympa m.fl. styrda verksamheter - så skall skall du välja vår Sänkbara mellanvägg för multipooler. I fallet ovan - som vi har hämtat från en leverans i Skottland - är bassängen 25 x 8,5 meter och med ett vattendjup på 2.00 (fritt vatten med höj- och sänkbar botten). Detta ger en installation som ser ut så här:

1 golv höj- och sänkbart 8,5 x 12,3 m
1 sänkbar mellanvägg 8,5 x 2,4 x 0, 35 m
1 golv höj- och sänkbart 8,5 x 12,3 m

Till detta kan då också addera en vägg som kommer ned från taket och delar hallen i två delar så att man får ett reelativt ostört undervisningsrum och kan ha flera verksamheter igång samtidigt.
 

Dessa bilderna hör till texten ovan - om Mulitpooler. Renicuik, Skottland heter detta projekt som installerades under år 2014.Typ 2 - Skjutbara mellanväggar

Typ 2 - Skjutbar mellanvägg.

Denna vägg skjuts längs bassäng med hjälp av två vagnar eller med handkraft. Själv bassängen görs 25 eller vanligast 50 meter lång- plus det mått som bryggan bygger. M.a.o. ord så blir själva bassängen ca 51,5 meter lång. Detta är vår vanligaste typ av mellanvägg som ger brukarna antingen en fullmåtts 50 meters bassäng eller två stycken 25 meters bassänger. På bilden nedan är mellanvägg dessutom utrustad med räckverk.

Har man en skjutbar mellanvägg och att det finns en önskan om startpallar i bägge ändar av simhallen - ja å kommer det att se ut så här när man skjuter bort väggen i ena ändan av bassängen och skapar verksamhet på 50 meters längden. Totalt kommer bassängen då att innehålla tre set av startpallar.

Den skjutbara väggen kan också förses med ett räckverk. Skyddar text simfunktionärer att från att trilla i vattnet.

Den skjutbara väggen intill den gjutna bassängkanten. Mellanväggen är naturligtvis så styv/stel att man kan använda den för simtävlingar. I bassängexemplet ovan - Szczecin (Polen) - simmades kortbane-EM 2011

Här ett annat äldre exempel på skjutbar mellanvägg med en tidigare geberation av Omega startpallar.


Typ 3 - Tippbara mellanväggar

Typ 3 - tippbar vägg.
Vår smalaste variant. Fylls med tryckluft och reser sig i upprätt läge. När man släpper ut luften så sjunker bryggan till botten och lägger sig som ett flak på botten. Vanligast för montage i befintliga bassänger. Som tillbehör för denna brygga finns plattform och räckverk så att man kan använda väggen för funktionärers arbete eller som passage.

Den tippbara mellanväggen kan också delas i sektioner för att skapa både 25 eller 50 meters bassänger, i ett. Numera kan man göra den tippbara väggen bredare och därmed så kan man promenera över den. Dvs. också ha simfunktionärer i arbete på den. Upp till 1 meters väggar finns nu i produktion. Montaget av dessa görs på ett sådant sätt att det skapas en "ficka" på bassängväggen som dom tippas ned i.

Här är ytterligare ett exempel på tippbar mellanvägg - från Metz.

Notera att väggens struktur består av kakelplattor för att harmoniera till bassängrummet i övrigt.

En smal, tippbar mellanvägg kan utrustas med en flak som blir som en gångbro. Flaket monteras när väggen står i upprätt läge och skall användas som funktionärsplats. Här utruustad med räckverk.

Här en verkligfen kundanpassad, tippbar vägg. Notera den svängda kanten, närmast, på bilden. En i efterhand monterad gångbro och startpallar finns också på denna kundanpassade mellanvägg.

Skapa en Multibassäng

av Variopools produkter - Höj- och sänkbara bottnar och mellanväggar.

Nedan hittar du ett bildspel som förklarar hur man kan inreda en 50 meters bassäng och skapa en Multipool. Tag dig gärna tid för att köra runt bildspelet ett varv - vi hoppas att hastigheten rullar på så att du kan läsa allt!

loading...
Här är fler sidor som berör denna typ av produkter:

Höj och sänkbara bottnar
Mellanväggar i bassänger
Lyftplan för rörelsehindrade
Varipools projekt
Besök vår Youtube-sida med clip

Ladda hem
Variopools broschyr om alla produkter

Läs också
Bosse Hulténs artikel om Höj- och sänkbara bottnar i Tidningen Badmästaren nr 7 / 2014 - klick

Detaljer och kommentarer

Här i ytterspalten hittar du detaljer och referensobjekt till produkttyperna som presenteras här på sidan. Klickar du på bilderna så blir de stora och klart lättare att titta på!
 

Tippbar vägg i rörelse
Tippbar vägg i nedfällt läge
Tippbar vägg där man har monterat på en plattform med räckverk. Det gör den bredare och kan då användas bl.a av simfunktionärer.
Längsgående sänkbar mellanvägg. Delar bassängen i två delar på längden. I ytan till vänster finns en höj- och sänkbar mellanbotten
Mellanväggar kan placeras - lite hur som helst - i en simbassäng. Här ett exempel på en längsgående vägg som avdelar 25 metersbassängen på längden och medger tex. Höj- och sänkbart golv till vänster och vanlig botten till höger. På så sätt kan man komibinera träning och undervisning i samma bassäng. Fantasin är det som sätter gränserna! Klicka gärna på bilden för att se den tydligare!

Klicka på bilderna
så blir de större !!

På några ställen i Europa har man gjort mellanväggar - som har varit längsgående. Dvs i 25 meters bassänger har man haft 25 m långa väggar. På ena sidan ett höj och sänkbart golv på andra sidan en vanlig motionsbassäng. Ner med väggen och botten - puff så har man en vanlig 25 meters bassäng.

Att göra sin hemläxa

Det är vår erfarenhet att kommuner som diskuterar installationer av mellanväggar - ytterst sällan "har gjort sin hemläxa" när det gäller diskussionerna runt hur man vill ha det med installationer av mellanväggar och hur den dagliga verksamheten skall läggas upp. Allt detta måste kräver en hel del arbete för att man skall komma fram till det rätta upplägget. Omställningen mellan olika set ups - från 25 till 50 meters bassäng etc. - skall kunna ske snabbt och själva arbetet att ställa om - är inte det som skall styra verksamheten. Ja, vi kan snacka länge om detta. Ring oss gärna så fortsätter vi diskussionen hemma hos dig!

Standardbrtedden för en tippbarvägg är 30 cm. Men numera kan vi göra den upp till en meter tjock - det betyder att man kan gå på den.. Fördelen med en tippbar vägg är att man kan installera den i befintliga bassänger (under vissa premisser).
Här alla sidor om Variopools produkter

Höj och sänkbara bottnar
Mellanväggar i bassänger
Lyftplan för rörelsehindrade
Varipools projekt

Ladda hem
Variopools broschyr om alla produkter

Läs också
Bosse Hulténs artikel om Höj- och sänkbara bottnar i Tidningen Badmästaren nr 7 / 2014 - klick